სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საყურადღებოდ !

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ” კანონში 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ცვლილებები. სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივებს, გთხოვთ 2022 წლის 31 დეკემბრამდე მოიყვანოთ კოოპერატივის წესდებები და მეპაიეთა რაოდენობები კანონთან შესაბამისობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიწყდებათ სტატუსი.

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე 1501.